İş Yeri Hekimliği


İşe Giriş Muayenesi

Periyodik Muayene

1) Akciğer Grafisi

2) Solunum Fonksion Testi

3) Odyometri (İşitme Testi)

4) Göz Muayenesi

5) Labaratuar Hizmetleri

Portör Muayene

Koruyucu Sğalık Hizmetleri ve Aşı Uygulamaları

Verilen Sağlık Hizmetlerinin Aylık Olarak Raporlandırılması

Ağır ve Tehlikeli İş Görebilir Raporu

Mobil Sağlık Hizmetleri
www.guven45osgb.com ©