Sağlık EğitimleriKonularımız;

Ergonomi,

Hijyen Eğitimi,

Bulaşıcı Hastalıklara Karşı Eğitimler,

Solunum Sağlığı,

İşitme Sağlığı,

Meslek Hastalıkları,

İlk Yardım Eğitimi,

Göz Sağlığı.
www.guven45osgb.com ©