İş Sağlığı ve Güvenliği EğitimiKonularımız;

Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi, (6331 sayılı iş kanununca zorunlu)

Risk değerlendirmesi eğitimi,

Kaza araştırması ve kök sebep analizi,

Yangın eğitimi,

Acil durum planlama eğitimi,

İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının genel prensipleri,

İşletmelerde isg organizasyonu,

İş kazası sonrasında ortaya çıkan cezai ve hukuki sorumluluklar,

İş kazalarının nedenleri ve sonuçlarının analizi,

İsg konusunda devlet,işçi,işverenlerin görev ve sorumlulukları,

Meslek hastalıkları ve korunma yolları,

Çalışma ortamında termel konfor şartları,

Endüstriyel tesislerde yangın ve korunma yolları,

İşyerlerinde elektrik kazaları ve tedbirleri,

İş ekipmanlarında güvenlik tedbirleri,

Malzemelerin taşıma ve depolamaişlerinde güvenlik tedbirleri,

İş kazalarının ve meslek hastalıklarının maliyeti,

Kişisel korunma donanımları,

Çalışma hayatında ergonomik uygulamalar,

İş kazalarının incelenmesi,

İş kazalarında biolojik etkenler,

İş kazalarında fiziksel etkenler.
www.guven45osgb.com ©