• Referanslarımız

 • İşyeri Hekimi Çalışma Süresi Hesaplama

  İşyeri Hekimi Süre Hesaplaması Nasıl Yapılıyor?
  MADDE 12 – (1) İşyeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

  1. 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 25 dakika.
  2. Diğer işyerlerinden:
   1. Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 4 dakika.
   2. Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika.
   3. Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika.
  3. Az tehlikeli sınıfta yer alan 2000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 2000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 2000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.
  4. Tehlikeli sınıfta yer alan 1500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 1500 sayısınıntam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.
  5. Çok tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.

  Sağlık Personeli Süre Hesaplaması

  Sağlık Personeli Süre Hesaplaması Nasıl Yapılıyor?
  Diğer sağlık personeli süre hesaplaması 20 Temmuz 2013 Cumartesi günü Resmi Gazete’de yayınlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’in “Diğer Sağlık Personelinin Çalışma Süreleri” adlı 19. maddesine göre yapılır.

  Bu maddeye göre,

  10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli veya tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 25 dakika.

  Diğer işyerlerinde,

  Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika
  Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 9 dakika
  Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 12 dakika
  diğer sağlık personeli bulundurmak zorundadır.

  İş Güvenliği Uzmanı Çalışma Süresi

  İş Güvenliği Uzmanı Süre Hesaplaması Nasıl Yapılıyor?
  İş güvenliği uzmanı süre hesaplaması 29 Aralık 2012 Cumartesi günü Resmi Gazete’de yayınlanan İş Güvenliği Uzmanı Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’in “iş güvenliği uzmanının çalışma süreleri” adlı 12. maddesine göre yapılır.

  Bu maddeye göre,

  • 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 60 dakika.

  Diğer işyerlerinde,

  • Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika.
  • Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika.
  • Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 12 dakika.

  iş güvenliği uzmanı bulundurmak zorundadır.
   

  Az Tehlikeli A, B, C  
  Tehlikeli A, B  
  Çok Tehlikeli A

www.guven45osgb.com ©